Privacy Statement

Bij VOXTUR zien we het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner. Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijk persoon. 
In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens VOXTUR en de ondernemingen die aan ons verbonden zijn van jou verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens omdat we met jou een overeenkomst hebben of in contact zijn over onze diensten en producten. 


Via deze verklaring krijg je informatie over:

 • Waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 • Hoe je de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen
 •  Hoe je persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd 

Onze privacybeloften

 • Doelbepaling en doelbinding: VOXTUR gebruikt alleen persoonsgegevens voor uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Grondslag: VOXTUR baseert de verwerking van persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen
 • Dataminimalisatie: VOXTUR zorgt bij de verwerking van persoonsgegevens dat de hoeveelheid gegevens beperkt blijft.
 • Transparantie: VOXTUR legt aan betrokkenen, zoals klanten, prospects, medewerkers, sollicitanten, gedatcheerden en leveranciers, transparant verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens.
 • Veiligheid: VOXTUR neemt privacy serieus. Bij iedere keuze die wij maken, nemen wij maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te beschermen. 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook doen wij alles om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. 
Daarbij gebruiken wij passende technische en organisatorische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de laatste innovaties op het gebied van security. Als VOXTUR jouw persoonsgegevens met derden moet delen om haar taken uit te voeren, sluiten wij indien nodig verwerkersovereenkomsten af. 

Inbreuk op de beveiliging

Is er ondanks al onze inspanningen sprake van een inbreuk op de beoogde beveiliging? Dan handelen we dit incident af volgens de hiervoor opgestelde interne procedure. Uiteraard doen wij er alles aan om de gevolgen van de inbreuk zo beperkt mogelijk te houden. 
Vormt de inbreuk een privacyrisico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het wenselijk is en in ieder geval wanneer de wet dit vereist, informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk. 

Wat zijn jouw rechten?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heb je onderstaande rechten als het gaat om het gebruik jouw persoonsgegevens:

 • Inzage
 • Rectificatie en aanvulling
 • Vergetelheid
 • Dataportabiliteit
 • Beperking van de verwerking
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Bezwaar

Hoe oefen je jouw rechten uit?

VOXTUR neemt de privacy van jouw persoonsgegevens heel serieus. Daarom hebben wij een privacy-officer aangesteld, die al jouw vragen over de privacyrechten behandelt. Je kunt contact opnemen met de privacy-officer van VOXTUR via info@voxtur.nl. 

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.  

VOXTUR gaat zo transparant en zorgvuldig mogelijk met jouw gegevens om. Als je toch een klacht hebt over het verwerken van jouw gegevens, dan verzoeken wij je eerst contact op te nemen met onze privacy-officer. Dit kan door het sturen van een bericht naar info@voxtur.nl. Wij doen vervolgens ons uiterste best om jouw klacht op te lossen. Mocht je het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

Tracking cookies

Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze klanten (websitebezoekers), zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Meer informatie over cookies vind je hier

Google Analytics

Wij gebruiken de dienst ‘Google Analytics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt ons om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van jouw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kun je lezen in het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.